nuôi tôm càng xanh toàn đực

nuôi tôm càng xanh toàn đực, tất cả các vấn đề cần biết về nuôi tôm càng xanh toàn đực. Các tin tức về nuôi tôm càng xanh toàn đực mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nuôi tôm càng xanh toàn đực tại nhanong.com.vn

Tôm càng xanh là một trong những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, ít rủi ro, thời gian nuôi từ 5- 6 tháng.