nuôi sò huyết xen vẹm xanh

nuôi sò huyết xen vẹm xanh, tất cả các vấn đề cần biết về nuôi sò huyết xen vẹm xanh. Các tin tức về nuôi sò huyết xen vẹm xanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nuôi sò huyết xen vẹm xanh tại nhanong.com.vn

Hơn 5 năm nay, nhiều người dân các xã ven biển huyện An Biên (Kiên Giang) nuôi vẹm xanh xen canh sò huyết ở bãi bồi ven biển với vốn đầu tư thấp nhưng lợi nhuận khá cao.