nuôi lợn trên đệm lót

nuôi lợn trên đệm lót, tất cả các vấn đề cần biết về nuôi lợn trên đệm lót. Các tin tức về nuôi lợn trên đệm lót mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nuôi lợn trên đệm lót tại nhanong.com.vn

Phương pháp chăn nuôi bằng đệm lót sinh học với nhiều ưu điểm như tự tiêu phân, nước tiểu, tiết kiệm công rửa chuồng, điện, nước, lợn không cần tắm, giảm bệnh tật, nhanh lớn…đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường, đã mở ra hướng chăn nuôi phát triển bền vững.