nước sạch

nước sạch, tất cả các vấn đề cần biết về nước sạch. Các tin tức về nước sạch mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nước sạch tại nhanong.com.vn

Tà Lại là xã vùng III của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có 10 bản với 866 hộ. Trên địa bàn xã Tà Lại hiện có 6 công trình nước sạch được đầu tư, tuy nhiên tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là vào mùa khô.

Đến nay tỷ lệ người dân khu vực nông thôn Hà Nội được sử dụng nước sạch mới đạt gần 40%. Nếu đối chiếu với tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, thì nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô chưa thể về đích Nông thôn mới. Vì vậy để đạt mục tiêu đến năm 2020, có từ 95 đến 100% người dân khu vực nông thôn được cấp nước sạch, thành phố cần nhanh chóng đổi mới công tác quản lý, đầu tư vào lĩnh vực này.