nước đổ ải

nước đổ ải, tất cả các vấn đề cần biết về nước đổ ải. Các tin tức về nước đổ ải mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nước đổ ải tại nhanong.com.vn

Các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã có 530.000 ha lấy đủ nước gieo cấy lúa Đông xuân 2018-2019.