nông thôn mới hà tĩnh

nông thôn mới hà tĩnh, tất cả các vấn đề cần biết về nông thôn mới hà tĩnh. Các tin tức về nông thôn mới hà tĩnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nông thôn mới hà tĩnh tại nhanong.com.vn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa trích 43,5 tỷ đồng khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Với khí thế, quyết tâm cao, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã, đang và tiếp tục ra quân xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Trong 3 ngày 12 - 14/10, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đánh giá, phân hạng 26 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020.