nông thôn mới đà lạt

nông thôn mới đà lạt, tất cả các vấn đề cần biết về nông thôn mới đà lạt. Các tin tức về nông thôn mới đà lạt mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nông thôn mới đà lạt tại nhanong.com.vn

Nhìn toàn cảnh gần 10 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở ven đô Đà Lạt (Lâm Đồng), thấy nhiều thành tựu nổi bật làm nền tảng để tiếp tục phát huy, triển khai các giải pháp hữu hiệu đối với từng tiêu chí nâng cao vào năm 2020.