nông nghiệp thủ đô

nông nghiệp thủ đô, tất cả các vấn đề cần biết về nông nghiệp thủ đô. Các tin tức về nông nghiệp thủ đô mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nông nghiệp thủ đô tại nhanong.com.vn

Ngành Nông nghiệp Thủ đô sẽ từng bước đổi mới công tác cung cấp dịch vụ công cùng với việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời từng nói: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông dân ta thịnh thì nước ta thịnh”. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, ngành nông nghiệp Thủ đô đã phát động và triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua sản xuất.

Đến nay, TP đã có 105 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tuy quy mô còn nhỏ, nhưng giá trị sản phẩm đã đạt 25%.