nông nghiệp tuyên quang

nông nghiệp tuyên quang, tất cả các vấn đề cần biết về nông nghiệp tuyên quang. Các tin tức về nông nghiệp tuyên quang mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nông nghiệp tuyên quang tại nhanong.com.vn

Ngày 22/1, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận OCOP cho các chủ thể.

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 300 triệu đồng/dự án.