nông nghiệp kiểu mới

nông nghiệp kiểu mới, tất cả các vấn đề cần biết về nông nghiệp kiểu mới. Các tin tức về nông nghiệp kiểu mới mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nông nghiệp kiểu mới tại nhanong.com.vn

ĐBSCL là vùng sản xuất và xuất khẩu nông sản chủ lực của cả nước, tuy nhiên, gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan… khiến nông nghiệp bị ảnh hưởng trầm trọng.

Hợp tác xã nông nghiệp (HTX) ngày nay có vai trò, vị trí rất quan trọng khi vừa hỗ trợ các thành viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.