Noãn cầu Artemia

Noãn cầu Artemia, tất cả các vấn đề cần biết về Noãn cầu Artemia. Các tin tức về Noãn cầu Artemia mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Noãn cầu Artemia tại nhanong.com.vn

Từ năm 2010, các trang trại sản xuất tôm giống ở Mexico đã sử dụng noãn cầu Artemia thay thế hoàn toàn ấu trùng Artemia làm thức ăn cho ấu trùng tôm. Sử dụng phương pháp này đã tiết kiệm được 20 - 30% lượng trứng Artemia thông thường, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất.