nhiễm bệnh khảm

nhiễm bệnh khảm, tất cả các vấn đề cần biết về nhiễm bệnh khảm. Các tin tức về nhiễm bệnh khảm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nhiễm bệnh khảm tại nhanong.com.vn

Bình Phước hiện có hơn 10.000 ha mì. Từ cuối tháng 8-2018 đến nay, đã có gần 2.000 ha mì bị nhiễm bệnh khảm lá. Bệnh này đang diễn ra tại các huyện có diện tích mì lớn như Đồng Phú, Hớn Quản, Chơn Thành và lây lan nhanh.