nhân lực

nhân lực, tất cả các vấn đề cần biết về nhân lực. Các tin tức về nhân lực mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nhân lực tại nhanong.com.vn

Nguồn nhân lực trong nông nghiệp (với tỷ trọng khoảng 46%) chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Do vậy, một chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đặt ra. Đó là tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động…