nhà nông thời hiện đại

nhà nông thời hiện đại, tất cả các vấn đề cần biết về nhà nông thời hiện đại. Các tin tức về nhà nông thời hiện đại mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nhà nông thời hiện đại tại nhanong.com.vn

Sau hơn 30 năm đổi mới, nền nông nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến dài, với những thành tựu kỳ diệu. Tuy nhiên, nông nghiệp cũng đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, cần được tháo gỡ, đầu tư một cách đồng bộ để phát triển nhanh và bền vững.