Ngọc Hồi

Ngọc Hồi, tất cả các vấn đề cần biết về Ngọc Hồi. Các tin tức về Ngọc Hồi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Ngọc Hồi tại nhanong.com.vn

Trong những năm gần đây diện tích cây khoai tây vụ đông trên địa tỉnh Nam Định có xu hướng giảm do lao động tập trung vào các khu công nghiệp, chi phí đầu vào cao, giá nông sản bấp bênh. Một trong những giải pháp để khắc phục tình trạng trên là liên kết nhiều hộ nông dân trên cùng cánh đồng để sản xuất cùng một giống, cùng quy trình canh tác, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và liên kết người sản xuất với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.