nghề trồng dâu

nghề trồng dâu, tất cả các vấn đề cần biết về nghề trồng dâu. Các tin tức về nghề trồng dâu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nghề trồng dâu tại nhanong.com.vn

KTNT Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nghề trồng dâu nuôi tằm trên nong dần được thay thế bằng nuôi tằm trên nền đất.