Nguyễn Quốc Trị

Nguyễn Quốc Trị, tất cả các vấn đề cần biết về Nguyễn Quốc Trị. Các tin tức về Nguyễn Quốc Trị mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Nguyễn Quốc Trị tại nhanong.com.vn

Ðể thực hiện mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được ít nhất một tỷ cây xanh, cùng với việc phổ biến, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, ngành lâm nghiệp đã chủ động triển khai sản xuất cây giống chất lượng cao cung ứng cho các tổ chức, cá nhân.

Để phát triển rừng bền vững cần thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, để không mảnh rừng nào không có chủ; có các chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm, quyền lợi kinh tế của chủ rừng, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng, đồng thời cần đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, khai thác, chế biến để đem lại giá trị kinh tế cao hơn từ rừng.