ngành tôm vùng đất múi

ngành tôm vùng đất múi, tất cả các vấn đề cần biết về ngành tôm vùng đất múi. Các tin tức về ngành tôm vùng đất múi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về ngành tôm vùng đất múi tại nhanong.com.vn

Có thể nói 2017 là năm tái khởi động phong trào nuôi tôm với các hình như nuôi tôm quảng canh cải tiến, thâm canh và siêu thâm canh tại tỉnh Cà Mau. Đặc biệt ở loại hình nuôi tôm siêu thâm canh mang lại hiệu quả cao đang được người dân địa phương quan tâm đầu tư phát triển mạnh.