Ngành Thực

Ngành Thực, tất cả các vấn đề cần biết về Ngành Thực. Các tin tức về Ngành Thực mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Ngành Thực tại nhanong.com.vn

Để được vào làm việc trong công ty do ba mình sáng lập, Lý Anh Duy Quang phải 'xin ba' vào làm, bắt đầu công việc từ một công nhân trước khi thăng tiến và trở thành Chủ tịch Ngành thực phẩm của GreenFeed.