ngành gạo

ngành gạo, tất cả các vấn đề cần biết về ngành gạo. Các tin tức về ngành gạo mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về ngành gạo tại nhanong.com.vn

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp theo tinh thần kiến tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đã trình Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo với 10 điểm sửa đổi căn bản để Chính phủ xem xét ban hành.