Ngăm Mạc

Ngăm Mạc, tất cả các vấn đề cần biết về Ngăm Mạc. Các tin tức về Ngăm Mạc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Ngăm Mạc tại nhanong.com.vn

Bắt đầu đi vào sản xuất rau an toàn từ năm 2017, đến nay Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã dần khẳng định được hiệu quả khi đã xây dựng được cửa hàng giới thiệu sản phẩm, tìm được đầu ra ổn định cho các thành viên, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.