nảy mầm đều

nảy mầm đều, tất cả các vấn đề cần biết về nảy mầm đều. Các tin tức về nảy mầm đều mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nảy mầm đều tại nhanong.com.vn

ĐBSCL đang bước vào thu hoạch lúa đông xuân và đang chuẩn bị xuống giống vụ xuân hè. Ở những vùng có đê bao, chủ động bơm tưới nước thường làm 3 vụ/năm, vì thế lịch thời vụ rất khẩn trương.