năng suất thấp

năng suất thấp, tất cả các vấn đề cần biết về năng suất thấp. Các tin tức về năng suất thấp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về năng suất thấp tại nhanong.com.vn

Nhiều nông dân cho rằng năm nay năng suất mía thấp, chỉ đạt từ 70-75 tấn/ha, giá bán thấp, cộng thêm chi phí về giống, nhân công, phân bón, nông dân lỗ khoảng 40 triệu đồng/ha