nâng chuỗi giá trị

nâng chuỗi giá trị, tất cả các vấn đề cần biết về nâng chuỗi giá trị. Các tin tức về nâng chuỗi giá trị mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nâng chuỗi giá trị tại nhanong.com.vn

Năm 2018, tổng sản lượng ngành lúa gạo đạt hơn 44 triệu tấn, xuất khẩu đạt 3,03 tỷ USD, là nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Để có kết quả nói trên, có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank).

Đề án phát triển cây sơn tra là một trong 8 đề án thành phần thuộc Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 - 2020.