nâng cao nhận thức khai thác

nâng cao nhận thức khai thác, tất cả các vấn đề cần biết về nâng cao nhận thức khai thác. Các tin tức về nâng cao nhận thức khai thác mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nâng cao nhận thức khai thác tại nhanong.com.vn

Sản phẩm thủy sản của Việt Nam đang ngày một đa dạng và chiếm lĩnh được nhiều thị trường trên thế giới; tuy nhiên, xuất khẩu sản phẩm thủy sản - nhất là những sản phẩm khai thác hiện còn gặp không ít khó khăn, trong đó có vấn đề về chứng nhận khai thác thủy sản.