nạn châu chấu

nạn châu chấu, tất cả các vấn đề cần biết về nạn châu chấu. Các tin tức về nạn châu chấu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nạn châu chấu tại nhanong.com.vn

Theo số liệu mới nhất của ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên, hiện nay châu chấu tre đã xuất hiện và gây hại tại 15 xã thuộc 5 huyện của tỉnh.