Nam Phi

Nam Phi, tất cả các vấn đề cần biết về Nam Phi. Các tin tức về Nam Phi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Nam Phi tại nhanong.com.vn

Thỏa thuận đạt được với Công ty Fruit One của Việt Nam cho phép Công ty In2Fruit của Nam Phi sẽ xuất khẩu đợt đầu từ 10 đến 12 container với trị giá ước tính khoảng 35.000 USD.