Năm 2020 Trạm Khuyến

Năm 2020 Trạm Khuyến, tất cả các vấn đề cần biết về Năm 2020 Trạm Khuyến. Các tin tức về Năm 2020 Trạm Khuyến mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Năm 2020 Trạm Khuyến tại nhanong.com.vn

Năm 2020 Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu, An Giang thực hiện trình diễn mô hình chăn nuôi dê sinh sản kết hợp sử dụng chế phẩm vườn sinh thái chăn nuôi và EM tỏi tại hộ ông Trần Vũ Phong, ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu với số lượng 02 con gồm 01 con đê đực Boer và 01 dê cái lai giống Saanen (dê đực Boer x dê cái Saanen).