Mỹ Lộc

Mỹ Lộc, tất cả các vấn đề cần biết về Mỹ Lộc. Các tin tức về Mỹ Lộc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Mỹ Lộc tại nhanong.com.vn

Nông dân trồng lúa sạch theo hướng hữu cơ ở HTX Tân Tiến (Vĩnh Long) đang đạt năng suất hơn 6 tấn/ha, lợi nhuận thu về hơn 50 triệu đồng/ha/năm, tương đương với lợi nhuận từ phương pháp canh tác sử dụng phân bón hóa học.