mô hình thâm canh lúa

mô hình thâm canh lúa, tất cả các vấn đề cần biết về mô hình thâm canh lúa. Các tin tức về mô hình thâm canh lúa mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mô hình thâm canh lúa tại nhanong.com.vn

Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã xây dựng và nhân rộng thành công mô hình “Thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI” đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân.