mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng

mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, tất cả các vấn đề cần biết về mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng. Các tin tức về mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại nhanong.com.vn

Với việc cải tạo đất nhiễm mặn, chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm thẻ chân trắng, nông dân Đà Nẵng đã vươn lên làm giàu. Để thúc đẩy nguồn lợi từ mô hình này, Đà Nẵng cũng đã quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trở thành vùng nông nghiệp công nghệ cao.