mô hình nuôi gà

mô hình nuôi gà, tất cả các vấn đề cần biết về mô hình nuôi gà. Các tin tức về mô hình nuôi gà mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mô hình nuôi gà tại nhanong.com.vn

Để tăng thêm thu nhập cho nông dân các xã thuộc vùng khó khăn của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long đã xây dựng dự án nhân rộng các mô hình khuyến nông có hiệu quả tại các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để hỗ trợ nông dân làm giàu, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình “Nuôi gà thả vườn an toàn sinh học (ATSH)”.