mô hình kinh tế tổng hợp

mô hình kinh tế tổng hợp, tất cả các vấn đề cần biết về mô hình kinh tế tổng hợp. Các tin tức về mô hình kinh tế tổng hợp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mô hình kinh tế tổng hợp tại nhanong.com.vn

Với đức tính cần cù, chịu khó, biết học hỏi, dám nghĩ, dám làm, chị Cao Thị Hà, thôn Hà Tân, xã Hóa Hợp (Minh Hóa - Quảng Bình) nỗ lực vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp vườn-ao-chuồng.