mô hình kinh tế

mô hình kinh tế, tất cả các vấn đề cần biết về mô hình kinh tế. Các tin tức về mô hình kinh tế mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mô hình kinh tế tại nhanong.com.vn

Xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả được xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tập trung thực hiện nhằm giúp người dân ngày càng nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ngày càng đa dạng nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và của thị trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn cần đòn bẩy để thúc đẩy mô hình này, từ đó liên kết doanh nghiệp và nông dân tạo thành chuỗi giá trị sản xuất lớn. Nói như Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống thì nhiều HTX vẫn trong tình trạng “bình mới, rượu cũ”; mô hình HTX cũ còn nặng nề trong khi HTX kiểu mới chưa đáp ứng yêu cầu.

Những năm gần đây, nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Quy hoạch ngành nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Châu Thành đã mở ra định hướng phát triển mới cho các vùng chuyên canh cây ăn trái trên địa bàn huyện.