mô hình cá - ếch

mô hình cá - ếch, tất cả các vấn đề cần biết về mô hình cá - ếch. Các tin tức về mô hình cá - ếch mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mô hình cá - ếch tại nhanong.com.vn

Ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ Bắc A (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) là nơi có truyền thống nuôi cá giống nổi tiếng của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trước là một trong những nông dân tiêu biểu nơi đây thành công với nghề này.