miền núi phía bắc

miền núi phía bắc, tất cả các vấn đề cần biết về miền núi phía bắc. Các tin tức về miền núi phía bắc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về miền núi phía bắc tại nhanong.com.vn

Năng suất mía ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện đạt thấp nhất so với các vùng nguyên liệu khác. Nguyên nhân là do giống cũ, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, áp dụng khoa học công nghệ còn hạn chế.

Những ngày qua, mưa lũ lớn đầu mùa đã xảy ra tại tỉnh miền núi phía Bắc. Trong mùa mưa lũ, các bệnh ký sinh trùng trên cá nuôi (đặc biệt là bệnh ngoại ký sinh trùng) thường phát sinh nhiều.