mía. kỹ thuật trồng mía

mía. kỹ thuật trồng mía, tất cả các vấn đề cần biết về mía. kỹ thuật trồng mía. Các tin tức về mía. kỹ thuật trồng mía mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mía. kỹ thuật trồng mía tại nhanong.com.vn

Cây mía không yêu cầu khắt khe về đất, tuy nhiên để thâm canh đạt năng suất cao yêu cầu về đất có tầng canh tác sâu, tơi xốp, giàu dinh dưỡng...