mã số vùng trồng

mã số vùng trồng, tất cả các vấn đề cần biết về mã số vùng trồng. Các tin tức về mã số vùng trồng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mã số vùng trồng tại nhanong.com.vn

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, cho biết, trà vải sớm của tỉnh này đang trong giai đoạn nở hoa, đạt tỷ lệ ra hoa khoảng 90 - 95%.