mã châu tơ lụa

mã châu tơ lụa, tất cả các vấn đề cần biết về mã châu tơ lụa. Các tin tức về mã châu tơ lụa mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về mã châu tơ lụa tại nhanong.com.vn

“Mã Châu tơ lụa mỹ miều Sớm mai cửi mắc, ban chiều tơ giăng” Câu ca ấy đã theo làng lụa Mã Châu (thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) hơn 400 năm với bao thăng trầm lịch sử.