Luật Chăn

Luật Chăn, tất cả các vấn đề cần biết về Luật Chăn. Các tin tức về Luật Chăn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Luật Chăn tại nhanong.com.vn

Sáng ngày 15/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.