lúa nếp cô Duyên

lúa nếp cô Duyên, tất cả các vấn đề cần biết về lúa nếp cô Duyên. Các tin tức về lúa nếp cô Duyên mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về lúa nếp cô Duyên tại nhanong.com.vn

Từ 6 hộ trồng 20ha lúa nếp xuất khẩu đến nay đã có 250 hộ tham gia trồng 400ha. Bà con đã gọi giống lúa của mình bằng cái tên đậm đà “tình thương mến thương”: Lúa nếp cô Duyên như một cách hàm ơn người giúp họ ăn nên làm ra.