lúa kém hiệu quả

lúa kém hiệu quả, tất cả các vấn đề cần biết về lúa kém hiệu quả. Các tin tức về lúa kém hiệu quả mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về lúa kém hiệu quả tại nhanong.com.vn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2018 đến đầu năm 2019, tỉnh đã chuyển đổi hơn 16 nghìn héc-ta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu và cây lâu năm.