lúa Japonica

lúa Japonica, tất cả các vấn đề cần biết về lúa Japonica. Các tin tức về lúa Japonica mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về lúa Japonica tại nhanong.com.vn

Agricam (Cần Thơ) đang là công ty số 1 về XK gạo Japonica ở nước ta. Đó là thành quả sau nhiều năm xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng an toàn, chất lượng cao.

Đây là giống cảm ôn nên gieo cấy được nhiều vụ trong năm; khả năng thích ứng rộng...