lúa gieo sạ

lúa gieo sạ, tất cả các vấn đề cần biết về lúa gieo sạ. Các tin tức về lúa gieo sạ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về lúa gieo sạ tại nhanong.com.vn

Gieo sạ có một số ưu việt như ứng phó linh hoạt với điều kiện thời tiết bất thuận, giảm chi phí thóc giống, giảm khâu làm mạ, giảm công cấy tiết kiệm nước tưới.