lĩnh vực nông nghiệp

lĩnh vực nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về lĩnh vực nông nghiệp. Các tin tức về lĩnh vực nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về lĩnh vực nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Ngày 29/6, Diễn đàn thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đã diễn ra tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ).

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân trên địa bàn TP HCM đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; trong lĩnh vực nông nghiệp, từ năm 2018, Sở KH&CN; TP HCM triển khai Chương trình hỗ trợ ứng dụng KH&CN; và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn TP HCM.