Lệ Xá

Lệ Xá, tất cả các vấn đề cần biết về Lệ Xá. Các tin tức về Lệ Xá mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Lệ Xá tại nhanong.com.vn

Khô hạn nặng đang diễn ra nhiều tháng nay tại các xã vùng gò đồi của huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ… của tỉnh Quảng Trị, gây thiệt hại lớn cho kinh tế, xã hội. Người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng; gia súc, gia cầm cũng thiếu nước uống; nhiều diện tích cây trồng lâu năm bị khô héo và chết.