lây lan dịch

lây lan dịch, tất cả các vấn đề cần biết về lây lan dịch. Các tin tức về lây lan dịch mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về lây lan dịch tại nhanong.com.vn

Tính đến 6 giờ ngày 13/3/2019, chỉ sau 20 ngày xuất hiện tại Thanh Hóa, DTLCP đã lan rộng ra 21 hộ chăn nuôi, 12 thôn, 10 xã của 2 huyện Yên Định (3 xã), Thiệu Hóa (7 xã).