làm thức ăn cho gia súc

làm thức ăn cho gia súc, tất cả các vấn đề cần biết về làm thức ăn cho gia súc. Các tin tức về làm thức ăn cho gia súc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về làm thức ăn cho gia súc tại nhanong.com.vn

Mô hình nuôi trùn quế (giun quế) để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và tận dụng nguồn phân của trùn quế bón cho cây trồng đang phát triển mạnh ở các trang trại chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ trên địa bàn thành phố.