làm nông nghiệp

làm nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về làm nông nghiệp. Các tin tức về làm nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về làm nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Nhiều chính sách khuyến nông đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo Nghị định về khuyến nông như: Chính sách khuyến nông xóa đói giảm nghèo; khuyến nông phát triển sản xuất hàng hóa; khuyến nông phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; chính sách đối với người hoạt động khuyến nông; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông.

ĐBSCL hiện đang phải đối mặt thực tế nước ngọt giảm mạnh trong khi nước mặn có thể dâng cao hơn và đất đai bị xói mòn.