Lai Bình

Lai Bình, tất cả các vấn đề cần biết về Lai Bình. Các tin tức về Lai Bình mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Lai Bình tại nhanong.com.vn

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi, tạo ra sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, trong đó con bò là một trong hai đối tượng con nuôi được quan tâm hỗ trợ đầu tư, ưu tiên phát triển đàn bò lai; Ngành Nông nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm cải tạo chất lượng đàn bò, góp phần đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân.